Platearbeider

En platearbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

Les mer på utdanning.no